Reklamy
Nawigacja
Odzyskaj podatek
Strona Główna
Ostatnio dodane
Artykuły
Forum
Szukaj
Dodaj ogłoszenie NOWE !!!
REGULAMIN

Kalkulator podatków, płac i składek
Kalkulator podatków i ZUS od zleceń
Kalkulator ustawowych odsetek
Kalkulator wymiaru urlopu macierzyńskiego
Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wzory pism procesowych
Oferty handlowe
Reklamacje, zamówienia, informacje
Kontrakty eksportowe i importowe
Dokumenty w pracy
Wzory pełnomocnictwa
Dokumenty w budownictwie
Formularze sądowe
Informacje w urzędach skarbowych
Pozwy sądowe
Prośby do urzędów skarbowych
Skargi w sądzie
Sprzeciwy w sądzie
Umowa sprzedaży samochodu
Umowy magazynowe i składu
Umowy spółek
Umowy zlecenia
Umowy związane z budową
Umowy związane z dzierżawą
Umowy związane z informatyką i komputerami
Umowy związane z licencjonowaniem
Umowy związane z pracą
Wnioski do urzędów skarbowych
Wzory księgowe i finansowe
Wzory umów pełnomocnictwa
Wzory umów w obrocie finansowym
Wzory umów w urzędach
Wzory umów w usługach
Wzory umowy najmu
Wzory umowy sprzedaży
Wzory umowy użyczenia
Wzory weksli
Zażalenia w sądzie


Biegły rewident
Pisanie prac naukowych
Doradztwo podatkowe
Kancelaria prawna Poznań
Prowadzenie spraw kadrowych
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Najnowsze Albumy
Reklamy...
Umowa o współpracy
Umowy związane z pracąUMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta dnia................... ................. w ....................... ....................... ....................... ....pomiędzy
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .............
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .............
reprezentowaną przez
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .............
zwaną dalej Dystrybutorem
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .............
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .............
reprezentowaną przez
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ........... .
zwaną dalej Odbiorcą,
§ 1.
1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .............
2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.
§ 2.
Odbiorca zobowiązuje się do:
1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.
2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.
3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.
4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.
5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.
§ 3.
Dystrybutor jest zobowiązany do:
Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.
Informowania Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.
Współpracy z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.
§ 4.
Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.
§ 5.
Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.
§ 6 .
Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.
§ 7.
Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.
§ 8.
Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.
Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu ....................... ....... dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.
Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.
§ 9.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ....................... ....................... ....................... .............
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem ....................... ....................... ................. okresu wypowiedzenia.
Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.
§ 10.
Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


....................... ....................... ........ ....................... ....................... .
Odbiorca DystrybutorP obierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Reklama,.
To Cię zainteresuje
Profesjonalne kosztorysy
www.kosztorysy.lajt.info
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Ankieta dla Użytkowników
Czy łatwo jest pisać dokumenty urzędowe

TAK

NIE

Nie mam zdania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Ostatnio komentowane
Apelacja [1]
Reklamy
Copyright © 2007-2008 www.cesja.info
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wzorów dokumentów pobranych z serwisu.