Reklamy
Nawigacja
Odzyskaj podatek
Strona Główna
Ostatnio dodane
Artykuły
Forum
Szukaj
Dodaj ogłoszenie NOWE !!!
REGULAMIN

Kalkulator podatków, płac i składek
Kalkulator podatków i ZUS od zleceń
Kalkulator ustawowych odsetek
Kalkulator wymiaru urlopu macierzyńskiego
Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wzory pism procesowych
Oferty handlowe
Reklamacje, zamówienia, informacje
Kontrakty eksportowe i importowe
Dokumenty w pracy
Wzory pełnomocnictwa
Dokumenty w budownictwie
Formularze sądowe
Informacje w urzędach skarbowych
Pozwy sądowe
Prośby do urzędów skarbowych
Skargi w sądzie
Sprzeciwy w sądzie
Umowa sprzedaży samochodu
Umowy magazynowe i składu
Umowy spółek
Umowy zlecenia
Umowy związane z budową
Umowy związane z dzierżawą
Umowy związane z informatyką i komputerami
Umowy związane z licencjonowaniem
Umowy związane z pracą
Wnioski do urzędów skarbowych
Wzory księgowe i finansowe
Wzory umów pełnomocnictwa
Wzory umów w obrocie finansowym
Wzory umów w urzędach
Wzory umów w usługach
Wzory umowy najmu
Wzory umowy sprzedaży
Wzory umowy użyczenia
Wzory weksli
Zażalenia w sądzie


Biegły rewident
Pisanie prac naukowych
Doradztwo podatkowe
Kancelaria prawna Poznań
Prowadzenie spraw kadrowych
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Najnowsze Albumy
Reklamy...
Umowa dzierżawy
Umowy związane z dzierżawąUMOWA DZIERŻAWY


zawarta dnia ....................... .............. w ....................... ....................... ....................... . pomiędzy:
....................... ....................... ....................... ....................... ..zwanym dalej Wydzierżawiającym,
a
....................... ....................... ....................... ....................... ............... zwanym dalej Dzierżawcą.
§ 1
Wydzierżawiający oddaje ....................... ....................... ..................... Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków:
§ 2
1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas ....................... ....................... ....................... ............
2.Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem ....................... ....................okr esu wypowiedzenia.
§ 3
1.Strony ustalają, że z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości ....................... ........... zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dnia ....................... ...... każdego miesiąca, do rąk Wydzierżawiającego.
2.Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego zabezpieczenia.
3. Podniesienie czynszu dzierżawnego może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu Dzierżawcy na ....................... ............... miesiące naprzód przed planowaną podwyżką.
§ 4
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za ....................... ...... pełne okresy płatności, gdy używa przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź oddaje go do używania innym osobom bez zgody Wydzierżawiającego.
§ 5
Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, na własny koszt i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego .


§ 6
Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
§ 7
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowego gospodarowania.
§ 8
Przedmiot dzierżawy pozostaje własnością Wydzierżawiającego.
§ 9
Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy do używania osobom trzecim, ani też oddawać w dalszą dzierżawę.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


....................... ...................... ....................... ......................< br /> Dzierżawca Wydzierżawiający

< img border="0" src="http://www.cesja.i nfo/images/news/ikona.p ng" width="128" height="128">
P obierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Reklama,.
To Cię zainteresuje
Profesjonalne kosztorysy
www.kosztorysy.lajt.info
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Ankieta dla Użytkowników
Czy łatwo jest pisać dokumenty urzędowe

TAK

NIE

Nie mam zdania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Ostatnio komentowane
Apelacja [1]
Reklamy
Copyright © 2007-2008 www.cesja.info
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wzorów dokumentów pobranych z serwisu.